Chứng Chỉ

  CÁC CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG TY KIM NGƯ

Chứng nhận ISO 22000:2005

 

Chứng nhận HACCP

 

Chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm

 

Chứng nhận Quyền sử dụng địa lý Phan Thiết